Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Zbudowanie dobrej listy preferencji to – obok dotrzymania terminów – jedno z najważniejszych działań w ramach procesu rekrutacji do szkoły średniej. Przeczytajcie więc uważnie poniższe wyjaśnienia i sugestie. Tekst jest długi, ale to naprawdę ważne zagadnienie.

Co to jest lista preferencji i dlaczego jest tak ważna?

Lista preferencji jest listą oddziałów (klas) w szkołach, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie, czyli kandydować. Kluczową cechą listy preferencji jest to, że kolejność, w jakiej wskazane są na niej oddziały jest nieprzypadkowa i ma kluczowe znaczenie w rekrutacji.

Oddziały na tej liście powinny być ułożone w kolejności preferencji (stąd nazwa), czyli uszeregowane od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej, do tego, na którym zależy mu najmniej spośród tych, które wybiera. Zatem im oddział wyżej na tej liście, to oznacza, że jest on ważniejszy dla danego kandydata. W związku z tym pierwsze miejsce na liście preferencji to wymarzony wybór, ten, który jest najbardziej pożądany. Z kolei ostatnie miejsce na tej liście powinien zajmować oddział, o którym kandydat myśli „jeśli nigdzie indziej nie uda mi się dostać, to tam ostatecznie mogę pójść”.

Lista preferencji jest tak ważna, gdyż od niej zależeć będzie – w sytuacji, kiedy wyniki pozwolą kandydatowi być zakwalifikowanym do kilku ze wskazanych wyborów – gdzie ostatecznie zostanie on zakwalifikowany.

Jak może wyglądać lista preferencji?

Jedynym formalnym ograniczeniem, które może (choć nie musi) obowiązywać, to limit liczby szkół, z oferty których możemy układać listę preferencji. Domyślnie są to 3 szkoły, jednak organy prowadzące (czyli samorządy) mają prawo zwiększyć ten limit. Należy więc dowiedzieć się, ile wynosi on w samorządzie, w którym znajdują się szkoły, co których kandydujemy.

Poza ewentualnym ograniczeniem, o którym wspomniałem powyżej nie ma innych ograniczeń, zatem kształt listy preferencji zależy wyłącznie od kandydata (i jego rodziców). Oddziały z różnych szkół mogą być wymieszane, mogą znajdować się obok siebie – zależnie od decyzji kandydata.

Posłużmy się teraz przykładami. Listy preferencji mogą wyglądać na przykład tak:

Przykładowe listy preferencji

Jak widzicie w pierwszym z przedstawionych powyżej przykładów kandydatowi zależy najbardziej na określonym kierunku kształcenia – jest zainteresowany w pierwszej kolejności rozszerzoną matematyką i informatyką (dlatego takie oddziały z trzech szkół umieścił na początku listy). Następnie interesuje go rozszerzona biologia i chemia. Prawdopodobnie pozycje 7-9 umieścił na liście “na wszelki wypadek”, gdyby do tych wyżej nie udało mu się dostać.

Drugi przykład z powyższych list to sytuacja, w której kandydatowi ewidentnie zależy na konkretnych szkołach. Najbardziej na szkole A – oddziały z tej szkoły zajmują pierwsze trzy miejsca listy, następnie na szkole B i w trzeciej kolejności na szkole C. Oczywiście możliwe jest także wymieszanie obu powyższych podejść – sposób konstrukcji listy zależy wyłącznie od Was i Waszych realnych preferencji.

Jak działa lista preferencji

Skoro wiemy już, jak może lista preferencji wyglądać, to przyjrzyjmy się jeszcze, jak ona działa. Jak wspominałem wcześniej lista preferencji to lista oddziałów w szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie uszeregowana od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej.

Kiedy zgromadzone są już dane wszystkich kandydatów, wszyscy mają wyliczone – zgodnie z kryteriami rekrutacji – punkty następuje etap kwalifikacji kandydatów. Na tym etapie będzie miała zastosowanie lista preferencji.

Jeżeli uzyskane przez danego kandydata wyniki pozwoliłyby mu zostać zakwalifikowanym w więcej niż jednym spośród wskazanych na liście preferencji oddziałów (w przedstawionym poniżej przykładzie są to preferencje o numerach 2, 4, 5 i 7), to wówczas zostaje on zakwalifikowany do tego spośród nich, który znajduje się najwyżej na liście preferencji. Zatem kandydat z poniższego przykładu zostanie zakwalifikowany do oddziału wskazanego na preferencji nr 2, a w pozostałych (czyli 4, 5 i 7) zwolni miejsce innym kandydatom, którzy uzyskali mniejszą liczbę punktów lub spełnili mniej kryteriów.

Zasada działania listy preferencji

Dzięki takiemu rozwiązaniu kandydat nie zablokuje kilku miejsc, a co za tym idzie już w pierwszej kwalifikacji większa liczba uczniów znajdzie swoje nowe szkoły.

Zakwalifikowanie naszego przykładowego kandydata do oddziału na preferencji nr 2 oznacza, że nie będzie on już mógł być zakwalifikowany do oddziałów na preferencjach 4, 5 i 7 (mimo, że jego wyniki były wystarczająco dobre). Dzieje się tak dlatego, że konstruując listę preferencji kandydat przekazał informację, że na oddziale z pozycji 2 zależy mu bardziej niż na oddziałach z pozycji 4, 5 i 7.

Z tego względu właśnie lista preferencji jest tak bardzo istotna, bo jest tak naprawdę przekazaną na etapie składania wniosku decyzją, na czym kandydatowi bardziej zależy i ma ona wiążący skutek na etapie kwalifikacji.

Pamiętajcie także, że kandydaci są rozpatrywani tylko w tych oddziałach, które wskazali na liście preferencji. Zatem jeśli w danej szkole wskazany jest tylko jeden oddział, to tylko do tego oddziału kandydat będzie rozpatrywany – jeśli się nie dostanie, to nie będzie brany pod uwagę w żadnym innym oddziale w tej szkole. Dlatego też, jeśli interesuje Was więcej niż jeden oddział w danej szkole, to powinniście wszystkie te, którymi jesteście zainteresowani umieścić na liście preferencji.

Skoro wiemy już co to jest lista preferencji, jak ona działa i dlaczego jest tak ważna, trzeba teraz odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ją konstruować. Tę odpowiedź znajdziecie w kolejnym wpisie.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]

Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]