Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Zapraszam do lektury drugiej części opisu najczęstszych oraz najpoważniejszych błędów popełnianych przez kandydatów oraz ich rodziców w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jeżeli nie czytaliście części pierwszej tego wpisu, to proponuję od niej właśnie zacząć – znajdziecie ją tu: Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Źle ułożona lista preferencji

Powtarzającym się błędem, który regularnie pojawia się w trakcie rekrutacji do szkół jest źle ułożona lista preferencji bądź niezrozumienie zasad jej działania. Na szczęście skutki tego błędu są zazwyczaj mniej dotkliwe, nie wiążą się bowiem z brakiem szkoły, a jedynie rozczarowaniem z uzyskanego miejsca.

Na czym polega ten błąd? Na ułożeniu listy oddziałów, do których kandydujemy w kolejności, która nie odpowiada realnym preferencjom. Pamiętajmy, że jeżeli nasze wyniki są na tyle dobre, że pozwalałyby zostać zakwalifikowanym do kilku spośród wskazanych na liście preferencji oddziałów, wówczas jesteśmy kwalifikowani do tego, który jest umieszczony najwyżej na naszej liście i nie ma możliwości, by tę zasadę zmienić. Dlatego tak ważna jest przemyślana konstrukcja listy preferencji.

Przegapienie terminów

Kolejnym błędem, który bywa popełniany jest przegapienie terminów. Rekrutacja do szkół jest procesem, który ma swoje kolejne elementy, na które jest przeznaczony określony czas. Za każdym razem musimy zmieścić się w tym czasie.

Nie chcę w tym miejscu powtarzać tego, o czym pisałem o pilnowaniu terminów we wpisie Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2] Pragnę tylko Was uczulić, że przegapienie, zwłaszcza niektórych terminów, może być bardzo kosztowne.

Szczególnie chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na potwierdzenie woli. To, że znaleźliście się na liście zakwalifikowanych w danej szkole nie oznacza jeszcze, że rekrutacja się dla Was zakończyła. Dopiero kiedy potwierdzicie wolę uczenia się w tej szkole (poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów) znajdziecie się dzięki temu na liście przyjętych proces naboru dobiega dla Was końca.

Błędy formalne

Na koniec wpisu dotyczącego często popełnianych błędów chciałbym uczulić Was na aspekty formalne. Rekrutacja do szkół to proces dość mocno sformalizowany, przez co niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może nam utrudnić lub czasem wręcz uniemożliwić ubieganie się o przyjęcie do nowej szkoły.

W tym zakresie chciałbym zwrócić uwagę na trzy zagadnienia:

 1. Podpisy na wniosku.
  Wniosek lub wnioski powinny być podpisane (przypominam, że jeżeli rekrutacja jest wspierana systemem elektronicznym to składamy jeden wniosek do szkoły pierwszego wyboru, natomiast jeśli nabór prowadzony jest tradycyjnie, bez wykorzystania narzędzia informatycznego, wówczas składamy wnioski w każdej z wybranych szkół). Z formalnego punktu widzenia wniosek podpisują rodzice kandydata (wynika to z faktu, że ubiegając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej kandydaci są jeszcze niepełnoletni).
  Co niezmiernie ważne – ponieważ kwestia wyboru szkoły jest istotną decyzją w życiu dziecka – wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców (jeżeli oczywiście żyją i nie mają ograniczonych praw rodzicielskich). W szczególnych sytuacjach, zazwyczaj wymagających przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, szkoły dopuszczają złożenie wniosku podpisanego przez jednego z rodziców, jednak każdy tego typu przypadek powinien być wyjaśniony indywidualnie ze szkołą.  Pamiętajcie, że brak drugiego podpisu rodzica może być formalnym powodem odrzucenia składanego wniosku. Dotyczy to zarówno wniosku papierowego i podpisów składanych na nim tradycyjnie, jak i wniosków podpisywanych elektronicznie.
 2. Dane kontaktowe.
  Z formalnego punktu widzenia podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) do rodziców kandydata nie jest obowiązkowe. Być może z tego powodu niektórzy informacji tych nie przekazują, co – w mojej ocenie – jest istotnym błędem, a z pewnością może działać na niekorzyść kandydata.
  Z różnymi sytuacjami mamy czasami do czynienia – od niedopatrzeń ze strony kandydatów i ich rodziców, po problemy po stronie szkół. W każdym tego typu przypadku możliwość skontaktowania się szkoły z rodzicem jest niezmiernie cenna.
  Zatem wypełniając dane na wniosku pamiętajmy, żeby umieścić tam dane kontaktowe – numery telefonów i adresy poczty elektronicznej. Szkoły z pewnością będą z nich korzystać wyłącznie w sytuacjach tego wymagających, a dla nas – jako kandydatów lub rodziców – może to przynieść wyłącznie pozytywne efekty.
 3. Potwierdzenia złożenia dokumentów.
  Ostatnim elementem formalnym, na który chciałbym zwrócić uwagę jest odbieranie potwierdzeń złożenia dokumentów – wniosku, kopii świadectwa i zaświadczenia oraz oryginałów świadectwa i zaświadczenia.
  Różnego rodzaju problemy, które pojawiają się w trakcie rekrutacji nie dotyczą tylko kandydatów, ale zdarzają się także w szkołach. Nie jest to w żaden sposób dziwne – przy odpowiednio dużej skali pojawienie się błędu ludzkiego zazwyczaj jest tylko kwestią czasu. Jeżeli komisja rekrutacyjna w ciągu kilku dni musi przetworzyć kilka tysięcy zgłoszeń (a zdarzają się takie szkoły), to jakieś zawirowanie może się pojawić.
  Ważne więc, byśmy mieli potwierdzenia składania dokumentów – w przypadku ewentualnego zagubienia naszego zgłoszenia będziemy wówczas dysponowali podstawą do skutecznego odwołania.  Kiedy nie jesteśmy w stanie wykazać się, że dopełniliśmy naszych obowiązków terminowego złożenia poszczególnych dokumentów próba odwoływania się może okazać się nieskuteczna.
  Pamiętajcie o tym także w przypadku, kiedy byłyby stosowane jakieś rozwiązania szczególne w związku z koronawirusem – przykładowo wysyłając dokumenty mailem oczekujmy przesłania zwrotnie przez szkołę potwierdzenia, że te dokumenty otrzymała.

Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]

Co robić, by zwiększyć swoje szanse? [2/2]