Rekrutacja 2020 – aktualna sytuacja

Rekrutacja 2020 – aktualna sytuacja

— Aktualizacja 19.05.2020

Jest harmonogram rekrutacji! Minister Edukacji Narodowej opublikował oficjalny harmonogram rekrutacji. Możecie go znaleźć tu.

Najważniejsze terminy:

Składanie wniosków od 15.06.2020 do 10.07.2020, a do szkół, gdzie obowiązują dodatkowe sprawdziany (czyli w szczególności dwujęzycznych i sportowych) od 15.06.2020 do 22.06.2020.

Uzupełnienie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 10.07.2020.

Ewentualne zmiany we wniosku (głównie chodzi o listę preferencji) od 31.07.2020 do 4.08.2020.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 4.08.2020.

Publikacja list zakwalifikowanych 12.08.2020.

Potwierdzanie woli (dostarczanie oryginałów) od 13.08.2020 do 18.08.2020.

Publikacja list przyjętych 19.08.2020.


— Aktualizacja 08.05.2020

Minister Edukacji Narodowej przedstawił projekt harmonogramu rekrutacji w roku 2020. Najważniejsze proponowane daty są następujące:

Składanie wniosków od 15.06.2020 do 4.08.2020

Publikacja wyników rekrutacji (list zakwalifikowanych) 12.08.2020

Ze szczegółami możecie zapoznać się tu, pamiętajcie jednak, że jest to projekt na etapie konsultacji, zatem terminy te mogą jeszcze ulec zmianie.


— Aktualizacja 30.04.2020

Minister Edukacji Narodowej wydał kolejne Rozporządzenie, w którym znajdziemy 3 bardzo ważne regulacje:

Nie będzie rekrutacji uzupełniającej

Oznacza to, że rekrutacja będzie prowadzona jednoetapowo. Organizacyjnie to bardzo rozsądne rozwiązanie w kontekście wymuszonego zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty przesunięcia harmonogramu naboru. Z drugiej jednak strony to wyzwanie dla kandydatów. Wkrótce napiszę o tym więcej.

Mniej czasu na odwołania

W tym roku osoby, które chciałyby wejść w procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji będą miały na to mniej czasu. Będę o tym pisał w stosownym czasie (bliżej terminu, kiedy będzie to mogło być potrzebne).


— Sytuacja na 28.04.2020

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się. Planowany termin egzaminu to 16-18 czerwca 2020 r. (źródło: komunikat MEN)

Harmonogram rekrutacji ogłosi Minister Edukacji Narodowej na stronie internetowej ministerstwa. Na tę chwilę nie wiadomo kiedy to nastąpi. (źródło: Rozporządzenie MEN z 10.04.2020)

Kandydaci lub przyjęci do szkół wymagających dostarczenia zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (w technikach oraz szkołach branżowych), jeżeli nie będą w stanie dostarczyć tego dokumentu w trakcie lub bezpośrednio po rekrutacji będą mogli to zrobić do 25 września 2020 r. (źródło: Rozporządzenie MEN z 10.04.2020).


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]