System elektroniczny – w jaki sposób wpływa na rekrutację?

System elektroniczny – w jaki sposób wpływa na rekrutację?

Systemy elektroniczne wspierające rekrutację używane są od 18 lat, a w ostatnich latach pomagają znaleźć miejsce ponad 80% uczniów w kraju. Obecnie zdecydowana większość kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca w nowych szkołach ponadpodstawowych będzie korzystała z tego typu systemu. Warto więc zrozumieć, w jaki sposób wykorzystanie takiego narzędzia wpływa na proces rekrutacji.

Podstawowym celem, który spowodował, że systemy elektronicznej rekrutacji zostały stworzone i są wykorzystywane jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. Jeżeli nabór uczniów jest prowadzony niezależnie przez każdą ze szkół i szkoły te nie wymieniają się informacjami między sobą, to kandydaci o bardzo wysokich wynikach zostają zakwalifikowani do wszystkich szkół, które wybrali. Przykładowo, jeśli kandydat wybrał 3 szkoły, to wówczas zostanie zakwalifikowany do wszystkich trzech. Ostatecznie będzie się on mógł uczyć tylko w jednej z nich, zatem na moment zakwalifikowania zablokował 2 miejsca dla innych kandydatów.

W przypadku korzystania z systemu elektronicznego można od razu na te 2 miejsca przydzielić innych kandydatów – jest bowiem lista preferencji, dzięki której wiadomo, którą spośród trzech szkół ów kandydat z bardzo wysoką punktacją preferuje najbardziej. I to w tej szkole zostanie on zakwalifikowany, a miejsca w szkołach mniej preferowanych będą obsadzane innymi kandydatami.

Zatem pierwszym, kluczowym aspektem funkcjonowania systemu informatycznego wspierającego rekrutację jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. Z tego zaś od razu wynika druga ważna cecha naboru prowadzonego z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego – liczba kandydatów zakwalifikowanych już za pierwszym razem jest zawsze znacząco wyższa niż w przypadku rekrutacji prowadzonej tradycyjnie, a zatem proces naboru przebiega spokojniej.

Wykorzystanie systemu elektronicznego wprowadza także szereg ułatwień organizacyjnych. Oferta szkół jest zgromadzona i dostępna w jednym miejscu, łatwo ją przeszukiwać i porównywać poszczególne szkoły (dzięki temu, że sposób opisu i prezentacji tej oferty jest ujednolicony, czyli taki sam, dla wszystkich szkół). Narzędzie pomaga przygotować wniosek, który następnie składa się w szkole.

W większości przypadków ograniczona zostaje też ilość pracy do wykonania przez kandydata i jego rodziców, a także przez szkoły. Zazwyczaj wniosek składa się jeden w jednej szkole (zwanej szkołą pierwszego wyboru), bez względu na liczbę szkół, do których w ramach jednego systemu elektronicznego kandydat ubiega się o przyjęcie.

Kandydując do szkół, które korzystają z systemu informatycznego wspierającego nabór mamy także łatwy i bieżący dostęp do informacji – zarówno wyników rekrutacji, jak i stanu naszego zgłoszenia, często także statystyk chętnych oraz innych ważnych informacji.

Jednocześnie – co należy bardzo mocno podkreślić – system elektroniczny w żaden sposób nie wpływa merytorycznie na rekrutację ani na jej formalny przebieg. Nie wpływa on w żaden sposób na punktację i kryteria rekrutacji, na zakres niezbędnej dokumentacji czy terminy naboru.

Zatem Wasze szanse na przyjęcie do szkoły są dokładnie takie same w przypadku, kiedy szkoła korzysta z tego typu narzędzia, jak i w sytuacji, gdy prowadzi rekrutację tradycyjnie. Jeżeli jednak ze wspomnianego systemu korzysta, to sam proces naboru będzie dla Was – jako kandydatów lub rodziców – przebiegał sprawniej i spokojniej.

O skorzystaniu z systemu elektronicznego wspierającego rekrutację w większości przypadków decyduje samorząd, będący organem prowadzącym szkoły – największy bowiem sens wykorzystywania takiego narzędzia jest wtedy, gdy zostają nim objęte wszystkie placówki na danym terenie.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]