Zakwalifikowany a przyjęty – jaka jest różnica?

Zakwalifikowany a przyjęty – jaka jest różnica?

Prawdopodobnie dla dużej części z Was – zarówno kandydatów, jak i rodziców – w codziennym, potocznym rozumieniu sformułowania „zakwalifikowany do szkoły” i „przyjęty do szkoły” oznaczają to samo lub przynajmniej są znaczeniowo bardzo zbliżone. Tymczasem z formalnego punktu widzenia oznaczają one dwa różne stany zgłoszenia kandydata, a rozumienie różnicy jest kluczowe dla zakończenia z sukcesem rekrutacji. Przyjrzyjmy się zatem, czym te dwa pojęcia się różnią.

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów i wyliczeniu punktów szkoły dokonują kwalifikacji, czyli wskazania spośród wszystkich zgłoszonych do nich kandydatów tych, którym proponują przyjęcie. Zatem zakwalifikowany jest ten kandydat, który w rekrutacji do danego oddziału niejako wygrał konkurencję z innymi i szkoła kieruje do niego przekaz „Chcemy Cię przyjąć!”

W tym momencie nie jest on jednak jeszcze przyjęty. Mało tego, jeśli znalazłszy się na liście zakwalifikowanych kandydat nie zrobi nic, to nie zostanie przyjęty do tej szkoły. Aby znalazł się w nowej szkole potrzebne jest potwierdzenie woli.

Zatem kandydat przyjęty to taki, który był wcześniej zakwalifikowany i w wymaganym terminie potwierdził wolę przyjęcia poprzez dostarczenie wymaganych na tym etapie dokumentów (bądź wykonanie innych wymaganych czynności). Dopiero wtedy kończy się dla niego proces rekrutacji, a szkoła ma nowego ucznia. Innymi słowy, jeśli na etapie kwalifikacji szkoła mówiła „Chcemy Cię przyjąć!”, to na etapie przyjęcia to kandydat mówi „Tak, chcę się tu uczyć!”. Zachęcam też do spojrzenia na poniższy schemat. Przedstawia on możliwe stany, w których zgłoszenie kandydata może się znaleźć. Aby być przyjętym należy najpierw zostać zakwalifikowanym, a następnie potwierdzić wolę. Jeżeli kandydat będzie zakwalifikowany i nie potwierdzi woli, wówczas stanie się nieprzyjęty. Podobnie nieprzyjętymi są wszyscy kandydaci niezakwalifikowani. Zasady te obowiązują zarówno w rekrutacji podstawowej, jak i w rekrutacji uzupełniającej.

zakwalifikowany i przyjęty – możliwe ścieżki

Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]