Przebieg rekrutacji [2/5] – wybory i wnioski

Przebieg rekrutacji [2/5] – wybory i wnioski

Jeżeli więc mamy do czynienia z tym przypadkiem, to nie należy spodziewać się, że coś zadzieje się w aktualnej szkole (choć oczywiście szkoły mogą podejmować także jakieś działania zmierzające do uświadamiania zagadnienia i pomocy kandydatom), tylko samodzielnie założyć konto w systemie elektronicznym wspierającym rekrutację.

Pozostałe kwestie pozostają takie same, jak w przypadku opisanym powyżej, w szczególności dotyczy to szkoły, do której dostarczamy wniosek. Zachęcam zatem do lektury poprzedzającego punktu.

Brak systemu elektronicznego

Mocno odmiennie z kolei wygląda sytuacja kandydata, który ubiega się o przyjęcie do szkoły, gdzie nabór nie jest wspierany wspólnym dla samorządu systemem elektronicznym. Mówimy wtedy, że rekrutacja do tej szkoły prowadzona jest tradycyjnie.

W roku 2020 ze względu na sytuację z koronawirusem rekrutacja w tym modelu może być szczególnie uciążliwa i problematyczna organizacyjnie dla kandydatów i ich rodziców.

W takim przypadku należy po pierwsze wejść w posiadanie wniosku o przyjęcie do każdej ze szkół (spodziewałbym się, że będzie można go pobrać ze strony internetowej szkoły). Pamiętajcie, że różne szkoły mogą mieć różne wzory wniosków, zatem koniecznie sprawdźcie poszczególne szkoły.

Następnie po wypełnieniu tylu wniosków, do ilu szkół ubiegamy się o przyjęcie, oczywiście po podpisaniu tych wniosków przez rodziców, należy dostarczyć dokumenty do każdej ze szkół.

Gromadzenie i weryfikacja wniosków przez szkoły

Wszystkie wnioski, które docierają do szkół tamtejsze komisje rekrutacyjne muszą „przetworzyć”. To znaczy po pierwsze zweryfikować ich poprawność formalną (kompletność, podpisy, załączniki), po drugie – w tych przypadkach, gdzie korzysta się z systemu informatycznego, a dostarczono wniosek tradycyjny – zweryfikować, czy dane znajdujące się w systemie są tożsame z tymi na dostarczonym wniosku.

W przypadku rekrutacji wspieranej elektronicznie zazwyczaj kandydaci, za pomocą swoich kont w systemie, mogą sprawdzić status swojego wniosku. Jeżeli został on odrzucony bądź długo pozostaje on nierozpatrzony, warto skontaktować się ze szkołą i wyjaśnić sytuację.

Po złożeniu wniosku upewnij się, że został on pozytywnie zweryfikowany i przyjęty przez szkołę. Jeżeli rekrutacja jest prowadzona z pomocą systemu elektronicznego taką informację najprawdopodobniej znajdziesz na swoim koncie w systemie.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Pages:Previous

Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]