Przebieg rekrutacji [2/5] – wybory i wnioski

Przebieg rekrutacji [2/5] – wybory i wnioski

System elektroniczny – aktywne działania szkół podstawowych

W sytuacji, gdy aktualna szkoła podstawowa, do której kandydat uczęszcza wspiera aktywnie proces rekrutacji do szkół średnich, najprawdopodobniej w szkole kandydaci otrzymają dane umożliwiające zalogowanie się do systemu elektronicznego na ich indywidualne konta.

Wcześniej bowiem szkoła przekazała do systemu podstawowe dane o kandydatach, co pozwoliło na stworzenie im kont. Często także w aktualnej szkole są prowadzone dodatkowe zajęcia na temat sposobu wypełniania wniosku. Czy tak będzie w roku koronawirusa? Tego jeszcze nie wiadomo.

W tym przypadku kandydaci po zalogowaniu się do systemu muszą ułożyć swoje listy preferencji oraz zaktualizować lub uzupełnić brakujące dane (np. dane kontaktowe do rodziców). Czynności związane ze wskazywaniem w odpowiedniej kolejności szkół i oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie są technicznie proste. Jednak pamiętajcie, że to jeden z najważniejszych elementów całego procesu rekrutacji. Lista preferencji powinna być dobrze przemyślana – najlepiej, jeśli będziecie mieli ją przygotowaną już wcześniej, zanim przystąpicie do pracy z systemem elektronicznym wspierającym nabór.

Ponownie gorąco zachęcam do wnikliwej lektury wpisu Co zrobić, by zwiększyć swoje szanse? oraz Jak zbudować dobrą listę preferencji?

Kiedy wszystkie wymagane dane zostaną uzupełnione, lista preferencji będzie zbudowana, pozostaje wydrukowanie wniosku (bądź jego wygenerowanie elektroniczne, jeśli system, który jest w samorządzie wykorzystywany na to pozwala), podpisanie go przez rodziców (fizyczne na wniosku wydrukowanym bądź cyfrowe na wniosku elektronicznym) i dostarczenie do szkoły. Trzeba zachować czujność w zakresie sposobu dostarczania wniosku – w bieżącym roku ze względu na sytuację z koronawirusem może wyglądać to inaczej. W tym kontekście chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze co do zasady wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców (jeśli żyją i nie mają ograniczonych praw rodzicielskich). W sytuacjach szczególnych, kiedy podpisanie dokumentu przez oboje rodziców nie jest możliwe, należy koniecznie wyjaśnić tę sytuację ze szkołą, w której będziemy składali wniosek – brak drugiego podpisu może być formalnym powodem odrzucenia wniosku.

Po drugie warto ustalić, gdzie dokumenty powinny trafić. Ponieważ mówimy o sytuacji, kiedy w samorządzie wykorzystywany jest system elektroniczny wspierający rekrutacje, to najprawdopodobniej wniosek będzie składany tylko w jednej szkole – mimo, że na liście preferencji wskazaliśmy więcej. Nie będzie to przypadkowa szkoła, ale ta, której oddział umieściliśmy na pierwszym miejscu listy preferencji. Zwykło mówić się o tej szkole, że jest to szkoła pierwszego wyboru. To ta szkoła będzie prowadziła obsługę kandydata – przyjęcie i weryfikację wniosku, przyjęcie i weryfikację dokumentów związanych z osiągnięciami. Dzięki takiemu rozwiązaniu kandydatom jest łatwiej, a szkoły mają sumarycznie mniej pracy.

Nieprzypadkowo napisałem powyżej, że najprawdopodobniej wniosek trzeba będzie dostarczyć tylko do jednej szkoły. W takim modelu przebiega nabór ze wsparciem najpopularniejszych systemów elektronicznych. Nie można jednak dać gwarancji, że każdy używany w Polsce system tak będzie działał, zatem upewnijcie się w swoim samorządzie, czy wniosek powinniście dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru, czy może jednak do wszystkich wybranych szkół.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły oczywiście w terminie przewidzianym na tę czynność w harmonogramie. Pamiętajcie, że jeśli wniosek wpłynie za wcześniej (przed terminem) lub za późno (po jego zakończeniu), wówczas szkoła takiego wniosku nie przyjmie.  Warto także pamiętać, by składając wniosek mieć potwierdzenie jego złożenia – może nam się przydać w przypadku jakichś problemów (np. gdyby szkoła zagubiła dokumenty).

System elektroniczny – bez wsparcia szkół podstawowych

Podstawową różnicą do opisanego powyżej modelu, w którym szkoły podstawowe aktywnie wspierają proces rekrutacji jest to, że w tym przypadku kandydaci muszą samodzielnie założyć sobie konta w systemie elektronicznym i wprowadzić wszystkie informacje.

Pages:Previous | Next

Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]