Przebieg rekrutacji [4/5] – Wyniki i potwierdzanie

Przebieg rekrutacji [4/5] – Wyniki i potwierdzanie

Najbardziej wyczekiwany przez kandydatów i ich rodziców moment całego procesu rekrutacji – ogłoszenie wyników, czyli publikacja list zakwalifikowanych. Po zgromadzeniu wszystkich zgłoszeń, wszystkich dokumentów potwierdzających osiągnięcia, wyliczeniu punktów i przeprowadzeniu kwalifikacji szkolne komisje rekrutacyjne podają do wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Jeżeli rekrutacja jest wspierana systemem elektronicznym zazwyczaj można zapoznać się z wynikami także za pośrednictwem takiego systemu. Niektóre systemy współpracują także z aplikacjami mobilnymi, które również przekazują te informacje. Pamiętajcie jednak, że oficjalne wyniki (w znaczeniu takie, które mają moc prawną, które mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z rekrutacją) to te wywieszone w szkołach. Narzędzia elektroniczne nie stanowią w tym przypadku formalnego kanału publikacji wyników. Jednocześnie trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że oczywiście prawdopodobieństwo, że wyniki prezentowane w systemie elektronicznym są takie same, jak te wiszące na listach w szkołach jest bardzo duże – zajmując się rekrutacją do szkół od prawie 18 lat nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, by nastąpił w tym zakresie błąd i wyniki dostępne w systemie elektronicznym nie zgadzały się z tymi opublikowanymi w szkole.

W roku 2020 – o ile nie nastąpi kolejna zmiana w prawie – obowiązuje Rozporządzenie MEN dotyczące szczególnych warunków funkcjonowania szkół w związku z koronawirusem, na mocy którego szkoły mają obowiązek publikacji wyników rekrutacji na swoich stronach internetowych.

Jeżeli jesteśmy przy publikacji informacji o kwalifikacji i mówimy o systemach informatycznych, to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jest to bardzo specyficzny moment w całym procesie – w bardzo krótkim czasie wszyscy kandydaci chcą dowiedzieć się, czy dostali się do szkoły. W tym roku jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż najprawdopodobniej będziemy mieli jeden, wspólny harmonogram dla całego kraju, a zatem wszyscy kandydaci w Polsce będą chcieli poznać wyniki w tym samym czasie. Jakkolwiek współczesne, nowoczesne systemy informatyczne projektowane są w taki sposób, by umieć radzić sobie z dużym obciążeniem (dużą liczbą użytkowników), to przy bardzo dużej liczbie użytkowników pojawiających się w bardzo krótkim czasie nawet one mogą mieć chwilowe problemy. W związku z tym zachęcam, by (oczywiście jeśli mielibyście do czynienia z taką sytuacją) zachować odrobinę wyrozumiałości oraz cierpliwości – zazwyczaj po kilkunastu minutach sytuacja wraca do normy i można zapoznać się z wynikami. Polecam też korzystanie – jeżeli tylko są dostępne – z innych kanałów dotarcia do informacji o wynikach, na przykład aplikacji mobilnych.

Ci z Was, którzy wybraliby się do szkoły powinni zobaczyć tam wywieszoną (wewnątrz budynku szkoły) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W tym roku analogiczna lista powinna pojawić się na stronie internetowej szkoły. Lista powinna zawierać imiona oraz nazwiska kandydatów ułożone alfabetycznie (względem nazwiska) oraz informację dla każdego z kandydatów, czy został zakwalifikowany. Na liście znajdziecie także liczbę punktów, którą miał ostatni kandydat zakwalifikowany do danego oddziału, czyli ten z najniższym wynikiem punktowym spośród wszystkich zakwalifikowanych.

Pamiętajcie, że znalezienie się na liście zakwalifikowanych nie oznacza jeszcze przyjęcia do szkoły. Szerzej piszę o tym w poście Zakwalifikowany a przyjęty – jaka jest różnica?

Potwierdzenie woli

Aby zostać przyjętym do szkoły kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli uczenia się w danej szkole. Zazwyczaj potwierdzeniem jest dostarczenie oryginałów dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na potwierdzenie woli w harmonogramie jest przeznaczony bardzo konkretny czas i niezmiernie istotne jest dotrzymanie tego terminu.

Kwestia sposobu potwierdzania woli podjęcia nauki (a w szczególności forma i związane z nią dokumenty) nie jest jednoznacznie uregulowana w prawie, zatem upewnijcie się w szkole, do której zostaliście zakwalifikowani, w jaki sposób należy tę wolę potwierdzić.

W roku 2020 ze względu na sytuację z koronawirusem możemy spodziewać się jakichś modyfikacji w sposobie potwierdzania woli – zachowajcie czujność, obserwujcie na głównej stronie post Rekrutacja 2020 – aktualna sytuacja i czytajcie komunikaty ze szkół.

Złożenie wymaganych dokumentów (zazwyczaj oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) jest ostatnią czynnością, do której zobowiązany jest kandydat zakwalifikowany. Po jej wykonaniu formalnością pozostanie upewnienie się, czy znaleźliśmy się na liście przyjętych.

Na etapie potwierdzania woli kandydaci niezakwalifikowani nie podejmują żadnej aktywności.

Publikacja list przyjętych oraz listy wolnych miejsc

Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli wymagane dokumenty i tym samym potwierdzili wolę przyjęcia stają się przyjętymi, czyli nowymi uczniami danej szkoły. Z kolei kandydaci zakwalifikowani, którzy w wyznaczonym czasie nie złożyli wymaganych dokumentów zostają skreśleni z listy i zwalniają miejsca w oddziale, gdzie byli zakwalifikowani.

Po zakończeniu gromadzenia potwierdzeń woli szkolne komisje rekrutacyjne publikują listę przyjętych i nieprzyjętych. Sposób publikacji tej listy w szkole jest taki sam, jak listy zakwalifikowanych – zostaje ona wywieszona w ogólnodostępnym miejscu wewnątrz budynku szkoły. W roku 2020 będzie także opublikowana na stronie internetowej szkoły. Wygląda ona tak samo, jak wspomniana lista zakwalifikowanych, czyli zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu. Jednocześnie podawana jest także przez szkoły informacja o liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła po zakończeniu rekrutacji zasadniczej dysponuje.

Na liście przyjętych i nieprzyjętych powinna znaleźć się też informacja o dacie, kiedy lista została opublikowana. Jest to bardzo ważna informacja z punktu widzenia ewentualnej procedury odwoławczej – od tej daty bowiem będzie liczył się termin, kiedy można podjąć procedurę odwoławczą. O odwołaniach przeczytacie w poście A co jeśli się nie dostanę?

Zachęcam do tego, by mimo dopełnienia wszelkich formalności (czyli złożenia dokumentów na potwierdzenie woli i posiadania potwierdzenia ich złożenia) zapoznać się z listą przyjętych i potwierdzić, że nasze nazwisko na niej widnieje. Jeżeli zobaczyliśmy się na tej liście, to oznacza, że z sukcesem zakończyliśmy rekrutację i spokojnie możemy jechać na wakacje.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]