Przebieg rekrutacji [1/5] – przygotowania

Przebieg rekrutacji [1/5] – przygotowania

Tak duży proces zawsze wymaga przygotowania. W rzeczywistości działania związane z rekrutacją na kolejny rok – zwłaszcza tą prowadzoną do szkół w dużych miastach – rozpoczynają się w czasie, kiedy powszechnie jeszcze niewielu kandydatów i rodziców myśli o tym temacie. Często kiedy rozpocznie się już na dobre rok szkolny w urzędach miast i starostwach powiatowych zaczynają się analizy i rozmowy z dyrektorami szkół.

Plan naboru

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać nie jest to proste działanie – trzeba skorelować ze sobą szereg czynników, wśród nich w szczególności spodziewaną liczbę kandydatów, odpowiedni rozkład miejsc (aby były miejsca zarówno w najlepszych liceach, tych trochę słabszych, jak i w technikach czy szkołach branżowych z odpowiednim rozkładem poszczególnych zawodów), możliwości lokalowe szkół, dostępność kadry pedagogicznej czy wreszcie możliwości budżetowe samorządu.

Końcowym efektem tych działań jest tak zwany plan naboru, czyli określenie ile miejsc zaoferują w najbliższym roku kandydatom poszczególne szkoły. To tę właśnie liczbę kandydaci widzą w publikowanej do końca lutego ofercie każdej ze szkół.

Terminy rekrutacji

Standardowo za określenie terminów rekrutacji jest odpowiedzialny Kurator oświaty, który w stosownym zarządzeniu lub decyzji przesądza o tym, kiedy w danym województwie będą realizowane poszczególne etapy naboru. W roku 2020 ze względu na sytuację z koronawirusem mamy jednak inaczej.

W roku 2020 terminy rekrutacji zostaną ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Śledźcie post Rekrutacja 2020 – aktualna sytuacja kiedy tylko Minister te terminy określi, to je tam znajdziecie.

Oznacza to, że – w przeciwieństwie do poprzednich lat – najprawdopodobniej będziemy mieli jeden wspólny harmonogram rekrutacji obowiązujący w całym kraju (do tej pory ze względu na zasięg Kuratora Oświaty obejmujący jedno województwo w każdym województwie mogły być nieco inne terminy).

Osiągnięcia dodatkowe punktowane w rekrutacji

Przy Kuratorze Oświaty (w każdym razie póki co…) pozostała kompetencja określenia listy osiągnięć, które mogą być brane pod uwagę (punktowane) w trakcie rekrutacji. Wszyscy Kuratorzy podjęli w tym zakresie stosowne decyzje. Aby zapoznać się w szczegółach odwiedźcie stronę Kuratorium Oświaty w województwie, w którym znajduje się Wasza aktualna szkoła podstawowa. Linki do stron Kuratoriów znajdziecie poniżej.

Dolnośląski Kurator oświaty –  https://www.kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorski Kurator oświaty – https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelski Kurator oświaty – https://www.kuratorium.lublin.pl
Lubuski Kurator oświaty – http://ko-gorzow.edu.pl  
Łódzki Kurator oświaty – http://www.kuratorium.lodz.pl  
Małopolski Kurator oświaty – https://kuratorium.krakow.pl  
Mazowiecki Kurator oświaty – http://www.kuratorium.waw.pl
Opolski Kurator oświaty – http://www.kuratorium.opole.pl  
Podkarpacki Kurator oświaty – http://www.ko.rzeszow.pl  
Podlaski Kurator oświaty – https://www.kuratorium.bialystok.pl  
Pomorski Kurator oświaty – http://www.kuratorium.gda.pl  
Śląski Kurator oświaty – http://www.kuratorium.katowice.pl  
Świętokrzyski Kurator oświaty – http://kuratorium.kielce.pl  
Warmińsko-Mazurski Kurator oświaty – http://www.ko.olsztyn.pl  
Wielkopolski Kurator oświaty – http://ko.poznan.pl  
Zachodniopomorski Kurator oświaty – http://www.kuratorium.szczecin.pl

Oferta szkół

Do końca lutego każda szkoła ponadpodstawowa przedstawia publicznie swoją ofertę, czyli propozycję klas, fachowo w świecie oświaty zwanych oddziałami, wraz z liczbą miejsc, informacje o nauczanych w zakresie rozszerzonym przedmiotach, językach obcych, często także o zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, a także ciekawostki dotyczące tej placówki. Innymi słowy wszystko to, co może mieć wpływ na decyzję kandydata o tym, by do danej szkoły się zgłosić.

Równocześnie szkoła publikuje informacje bezpośrednio związane z prowadzonym procesem rekrutacji – w szczególności przedmioty, które są punktowane podczas ubiegania się o przyjęcie do poszczególnych oddziałów oraz zasady i terminy przeprowadzenia dodatkowych sprawdzianów, których wyniki wpływają na rekrutację (tego typu sprawdziany mogą prowadzić niektóre szkoły, zwłaszcza takie, gdzie od kandydatów wymaga się dodatkowych umiejętności lub specjalnych predyspozycji – np. szkoły dwujęzyczne czy sportowe).

Sprawdźcie koniecznie czy szkoła, do której kandydujesz wymaga w rekrutacji zaliczenia dodatkowego sprawdzianu i jak ta kwestia wygląda w 2020 roku. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, kiedy ubiegasz się o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego bądź szkoły sportowej.

Aktualnie ze względu na sytuację z koronawirusem mogą tu wystąpić niestandardowe rozwiązania.

Gdzie szukać oferty? Tu sytuacja będzie wyglądała inaczej w zależności od tego, czy rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego czy nie. W przypadku systemu elektronicznego sprawa jest prostsza – na stronach takiego systemu znajdziecie informacje o ofercie wszystkich szkół prowadzących rekrutację z wykorzystaniem tego narzędzia. Wówczas w jednym miejscu możecie przeglądać i porównywać propozycje wszystkich szkół objętych danym systemem. Tam także zazwyczaj znajdzie się adres strony internetowej szkoły, którą to stronę także warto odwiedzić. Musimy bowiem pamiętać, że oferta przedstawiona w systemie elektronicznym wspierającym rekrutację jest ujednolicona wedle określonego schematu (wszystkie szkoły opisują ją w jednym standardzie), co utrudnia prezentację indywidualności i specyfiki danej placówki. Zatem – jakkolwiek system elektroniczny jest bardzo użytecznym narzędziem – proponuję nie poprzestać w poznawaniu oferty szkół wyłącznie na tym systemie.

Jeżeli rekrutacja do interesujących nas szkół nie jest prowadzona za pomocą systemu elektronicznego, wówczas pozostaje nam poszukiwanie informacji bezpośrednio na stronach internetowych szkół.

W sytuacji związanej z koronawirusem, którą mamy w roku 2020 większość szkół ponadpodstawowych nie zdążyła zrealizować “dni otwartych” ani wziąć udziału w targach szkół. Macie zatem ograniczone możliwości poznania szkoły bezpośrednio. Zachęcałbym jednak do zbierania informacji dostępnymi kanałami online – nie tylko z wykorzystaniem strony internetowej szkoły, ale np. poszukanie uczniów już się tam uczących, którzy mogą dostarczyć nam dodatkowych informacji. Jest też całkiem prawdopodobne, że szkoły będą organizowały dni otwarte online.


Do dyskusji zapraszam na Facebooka eduBloga oraz do grup: Rekrutacja 2020 – kandydaci oraz Rekrutacja 2020 – rodzice.


Zobacz też...

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [2/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Błędy, których lepiej nie popełniać [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji [2/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]

Jak zbudować dobrą listę preferencji? [1/2]